Afmeldingen

Afmeldingen voor SVVH 1 en 2, dienen altijd telefonisch, dus geen SMS/WhatsApp-bericht of email!!! via Roel van Heugten, 0627452550 te gaan. Het is uiteraard niet de bedoeling je zomaar af te melden!